strona główna

recenzje

wywiady

z wysokiej półki

rozmaitości

galerie „przeciągu”

archiwum

archiwum aktualności


numer 2 / 2007

Zajrzyj do środkawyślij do redakcji

zespół redakcyjny

wydawca


interesujące odnośniki

wejdź na F O R U M


Zmień skórkę:
       

rozmaitości

KONKURS LITERACKI

ZIELONE PIÓRA

27.10.2006 w Poznaniu nadsyłanie prac do 1 grudnia 2006

REGULAMIN XXVIII WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO

ZIELONE PIÓRA

I. CELE
- stworzenie młodzieży możliwości konfrontacji własnej twórczości literackiej i jej oceny przez krytyków, poetów i wydawców,
- stworzenie warunków do rozwijania własnych uzdolnień, poetyckich i prozatorskich,
- zapewnienie publikacji najwartościowszych utworów młodych twórców.

II. ORGANIZATORZY
- Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
- Władze Miasta Poznania,
- Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Poznaniu,
- Stowarzyszenie Pisarzy Polskich - oddział w Poznaniu.

III. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie liceów i wszystkich typów szkół zawodowych.
2. Uczestnik zgłasza do konkursu (do wyboru):
· 1-5 utworów poetyckich,
· 1 utwór prozatorski (do 3000 znaków). Zgłoszone teksty winny być dostarczone w 4 zestawach (dla 4 jurorów) i każdy zestaw oznaczony godłem. Do 4 zestawów należy dołączyć 1 zaklejoną kopertę, oznaczoną tym samym godłem, zawierającą następujące dane: imię i nazwisko, klasa, szkoła, dokładny adres korespondencyjny, nr telefonu, mail. /wzór w załączeniu/.
Pojedyncze egzemplarze nie będą oceniane.
3. Uczestnikami finału wojewódzkiego mogą zostać wyłącznie laureaci konkursu rejonowego. Teksty nadsyłane bezpośrednio do komisji finałowej, z pominięciem rejonu, nie będą oceniane.
4. Rejonami są Oddziały Zamiejscowe Kuratorium Oświaty w Poznaniu: w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile.
5. Oddziały wyznaczają placówkę do przeprowadzenia eliminacji rejonowych.
6. Wyznaczone placówki rejonowe przesyłają do finału wojewódzkiego protokół oraz najciekawsze teksty wybranych 18 uczestników (15 w kategorii poezji i 3 w kate- gorii prozy) do 10 grudnia 2006 roku na adres bezpośredniego organizatora – MDK nr 2 w Poznaniu.
7. Jury wojewódzkie przyznaje nagrody i wyróżnienia oraz kwalifikuje teksty do tomiku laureatów.
8. Nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy konkursu zostają zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród, która odbędzie się 30 marca 2007 roku w MDK nr 2 w Poznaniu.
9. Podczas uroczystości finałowej odbędzie się Turniej Jednego Wiersza o Złote Pióro.
Turniej Jednego Wiersza o Złote Pióro
· uczestnicy turnieju prezentują jeden tekst poetycki, nigdzie wcześniej niepublikowany i niezgłaszany do innych konkursów,
· spośród tych prezentacji jury wybierze jeden tekst, który zostanie nagrodzony Złotym Piórem,
· jury ma prawo nie przyznać tej nagrody.
10. Organizatorzy zapewniają publikację nagrodzonych tekstów.
Zakwalifikowane /przez komisje rejonowe/ do finału teksty 18 uczestników (15 w kategorii poezji i 3 w kategorii prozy) należy przesłać do 1o grudnia 2006r. na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2
ul.Za Cytadelą 121
61-663 Poznań
tel / fax ( 0-61 ) 820 11 12

Obowiązujące terminy:

1. Eliminacje:
o w rejonach: Kalisz, Konin, Leszno, Piła – termin ustalają wyznaczone placówki,
o dla szkół rejonu poznańskiego ostateczny termin nadsyłania utworów na adres MDK nr 2 w Poznaniu – 1 grudnia 2006 r.
2. Finał: obowiązujący termin nadsyłania utworów (wraz z protokołem komisji konkurso-wych powołanych w oddziałach zamiejscowych) na adres MDK nr 2 w Poznaniu – 10 grudnia 2006 r.

Opiekun konkursu - mgr Urszula Nowak

Wzór karty zgłoszenia
Format: A6(148x105), układ poziomy - tylko 1 egz. w 1 kopercie opatrzonej godłem
Anna Kowalska – godło: Sowa
kl. 3c Liceum Ogólnokształcące przy Zesp. Szk. Odzieżowych
ul. Poznańska 2, 61-647 Poznań tel. 8542674
Adres domowy: ul. Leśna 4, 61-643 Suchy Las tel. 8123432, kom. 602 280790
e-mail: annak@wp.pl
nauczyciel/opiekun: mgr Irena Pawlak


02.05.2008

panosfera.pl

20.01.2007

.
SUFLER 2007   numer 5
XIII Forum Teatrów Szkolnych

.
SUFLER
Scena Młodzieżowa
19.01.2007

.
SUFLER 2007   numer 4
XIII Forum Teatrów Szkolnych

.
SUFLER
Scena Młodzieżowa
18.01.2007

.
SUFLER 2007   numer 3
XIII Forum Teatrów Szkolnych

.
SUFLER
Scena Młodzieżowa
17.01.2007

.
SUFLER 2007   numer 2
XIII Forum Teatrów Szkolnych

.
SUFLER
Scena Młodzieżowa
16.01.2007

.
SUFLER 2007   numer 1
XIII Forum Teatrów Szkolnych

.
SUFLER
Scena Młodzieżowa
15.01.2007

.
XIII OGÓLNOPOLSKIE FORUM TEATRÓW SZKOLNYCH, SCENA MŁODZIEŻOWA
  – J U R Y

.
SUFLER
06.12.2006

.

„Wolontariat studencki”

27.10.2006

KONKURS LITERACKI

ZIELONE PIÓRA

w Poznaniu nadsyłanie prac do 1 grudnia 2006
24.10.2006Ogólnopolski Studencki Konkurs
„AMBASADOR ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU”

14.10.2006Pro Sinfonika w 39. sezonie
pod hasłem
PRZYSZŁOŚĆ DO NAS NALEŻY
09.09.2006Festiwal KULTURA POLSKICH CZASOPISM 2006Henryk Cieszyński
09.09.2006Szekspir, Molier, Pirandello…
nowy sezon w Teatrze Nowym w Poznaniu
Magdalena Biernacka
05.06.2006Administracja w Bankowej
Wiesz jak działać
27.03.2006Renata Przemyk UNIKATDorota Żulikowska
21.03.2006Muzyczna Waga MiejskaRelacja z konferencji prasowej
06.03.2006
Wyższa Szkoła Bankowa
DNI
OTWARTYCH
DRZWI

04.03.2006CHICAGO w II L O w Poznaniu

Zuzanna Fimińska
17.02.2006XIII OGÓLNOPOLSKIE FORUM
TEATRÓW SZKOLNYCH
Piątek, 17 lutego 2006

ZŁOTE MASKI 2006
16.02.2006XIII OGÓLNOPOLSKIE FORUM
TEATRÓW SZKOLNYCH
Czwartek, 16 lutego 2006

SUFLER
15.02.2006XIII OGÓLNOPOLSKIE FORUM
TEATRÓW SZKOLNYCH
Środa, 15 lutego 2006

SUFLER
14.02.2006XIII OGÓLNOPOLSKIE FORUM
TEATRÓW SZKOLNYCH
Wtorek, 14 lutego 2006

SUFLER
13.02.2006XIII OGÓLNOPOLSKIE FORUM
TEATRÓW SZKOLNYCH
Poniedziałek, 13 lutego 2006

SUFLER
11.02.2006UCZESTNICY

SUFLER
10.02.2006XIII OGÓLNOPOLSKIE FORUM
TEATRÓW SZKOLNYCH
  – skład J U R Y

SUFLER 2006
23.01.2006Kurs na konkurs

30.11.2005Richard Bona w Poznaniu

23.11.2005TERAPIA TAŃCEM W DZIEWIĘCIU AKTACH

Joanna Borowiec
04.09.2005zwiedzając Anglię - zatrzymaj sie w SCHRONISKU MŁODZIEŻOWYM YHA.

02.09.2005UWAGA NADCHODZI

Redakcja
02.09.2005 Z A P R A S Z A M Y

31.08.2005dodatkowy układ strony

20.07.2005KONKURS FOTOGRAFICZNY

 

Nasi dobroczyńcy:


Wydawnictwo Naukowe
PWN SA

 


Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu

 


Platforma Medialna PMedia.pl

 


Akademia Nauki

 


PASO

 


Profi-Lingua

 


Paweł Kaczmarek

 

Drukarnia "AMK"
62-025 Kostrzyn Wlkp.
ul. Sienkiewicza 5

 

 

SUFLER 2006


 
magazyn młodzieżowy „przeciąg”      

copyright © 1995-2006 Wydawnictwo New Ton designed by: Henryk Cieszyński
- Kursy pierwszej pomocy